تخار: منطقه وسیع نمک آب از لوث وجود دشمن پاکسازی گردید

مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الخندق، بر مراکز دشمن درقریه های ده مرسلان وده بالا ولسوالی نمک آب ولایت تخار حمله کردند.

حمله ساعت ۴ صبح دیروز صورت گرفت ، نبرد مدت ۲ ساعت ادامه یافت که درنتیجه آن، عساکردشمن ازمنطقه فرار نمودند وتمام منطقه نم آب از لوث وجود دشمن پاکسازی گردید ومنطقه کاملا تحت حاکمیت مجاهدین امارت اسلامی قرارگرفت.

Related posts