کنر: ۳ پوسته دشمن در منوره مورد حمله قرارگرفت

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الخندق، بر ۳ پوسته دشمن درمنطقه کار کندو ولسوالی منوره ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۵ شام دیروز صورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است.

Related posts