مردم مناطق وسیعی میان مرز مشترک ولایت فراه و ولایت غور حمایت شان را از مجاهدین اعلان کردند

از ولایت غور اطلاع رسیده است که مردم مناطق وسیعی ( زربید، خلسک، دهنه آب، زردآلویک، سرده، جوزک، زرگرک و راغ مشت ) در مرز مشترک ولسوالی پرچمن ولایت فراه و ولسوالی تیورۀ ولایت غور به سرپرستی ملا ادریس حمایت قاطع شان از مجاهدین امارت اسلامی اعلان نموده اند.

افراد مذکور یک گروه مسلح ۲۰ نفره به قومندانی ملا ادریس نیز به صفوف مجاهدین داخل نموده اند تا دوشادوش مجاهدین در سنگرهای داغ جهاد برعلیه اشغالگران واجیران شان وارد کارزار شوند.

۲۰۱۸/۱۱/۸

Related posts