فاریاب : ادعای شهادت تعدادی از مجاهدین در دولت آباد حقیقت ندارد

دشمن اجیر ادعا کرده است که گویا دیشب در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب، قریب به ۳۰ تن از مجاهدین را شهید و زخمی کرده اند که ما این ادعای کاذبانۀ دشمن را بشدت رد می کنیم .

در حقیقت دیشب در ولسوالی مذکور هیچ گونه درگیری و واقعه ای صورت نگرفته است و دشمن می خواهد که با همچو ادعاهای کاذبانۀ خود، به نیروهای روحیه باختۀ خود روحیه ببخشد و بس

۲۰۱۸/۱۱/۸

Related posts