تازه ترین ها

دایکندی : یک تن عسکر اجیر در گیزاب زنده دستگیر گردید

از ولایت دایکندی اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ چوپری ولسوالی گیزاب، یک تن عسکر ( محمد شفیق ولد صوفی طاوس ) که برای رخصتی بطرف خانه اش در حرکت بود، بر مبنای معلومات استخباراتی از سوی مجاهدین دستگیر گردیده است .

قضیه نامبرده به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است .

۲۰۱۸/۱۱/۸

Related posts