غزنی: یک تانگ در مرکز نابود و۵ عسکر در آن کشته وزخمی شدند

براساس خبر، یک تانگ عساکر اداره مزدور درمنطقه سپنده مربوطات مرکز ولایت  غزنی شکار ماین گردید.

انفجار ساعت ۲ ظهر امروز صورت گرفت که دراثران تانگ تخریب گردید و۳ عسکر دران کشته و۲ تن دیگر زخمی شدند.

Related posts