غزنی: ۱۴ پوسته دشمن در جاغوری فتح و۲۶ عسکرکشته ومقادیر زیاد وسائط وابزار جنگی غنیمت گرفته شد

غزنی: ۱۴ پوسته دشمن در جاغوری فتح و۲۶ عسکرکشته ومقادیر زیاد وسائط وابزار جنگی غنیمت گرفته شد

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الخندق، بالای مراکز وپوسته های امنیتی دشمن درمنطقه انگوری ولسوالی جاغوری ولایت غزنی حمله کردند

حمله ساعت ۳ بجه شب چهار شنبه آغاز گردید  ونبرد  روز پنجشنبه نیز ادامه یافت که درنتیجه آن بشمول مرکز قومندان باشی، ۱۴ پوسته دشمن فتح گردید وبشمول قومندان جنرال باشی، ۲۶ عسکردشمن کشته ویک تن دیگر به اسارت گرفته شد.

همچنان در مراکز دشمن ۲ عراده رینجر، ۲ عراده سراچه، یک عراده موتر نوع فلدر، یک عراده موتر نوع سرف،۲ میل زیکویک، ۲ میل دهشکه ومقادیر زیاد سلاح ومهمات مختلف النوع  به دست مجاهدین افتیده است.

Related posts