کنر: دراثراصابت مرمی دشمن در سرکانو، یک تن ملکی شهید گردید

براساس خبر، عساکروحشی دشمن قریه گنجگل ولسوالی سرکانو ولایت غزنی را تحت آتش توپخانه قرار دادند.

این رویداد دیروز رخ داد که درنتیجه آن کی تن ملکی بی دفاع دراثر اصابت راکت دشمن به مناطق مسکونی آن قریه، به شهادت رسید.

Related posts