بلخ: بمناسبت افتتاح یک باب مدرسه دینی ومساعد به مدارس،گردهمایی باشکوهی در چمتال برگزار گردید

براساس خبر، کمیسیون تعلیم وتربیه ساحوی امارت اسلامی در ولسوالی چمتال ولایت بلخ گردهمایی باشکوهی برگزار نمود.

این گردهمایی که بمناسبت افتتاح یک باب مدرسه دینی ومساعدت ها به شماری از  مدارس دینی درمحوطه  مدرسه عطائیه امام صاحب آن ولسوالی تدویر یافت.

جلسه با تلاوت قرآن کریم آغاز گردید ودران برعلاوه از مسئولین تعلیم وتربیه، مدیران سه ولسوالی، مسئولین ملکی امارت اسلامی، مهتممین، علمای کرام، بزرگان قومی ومردم عامه اشتراک داشتند.

خبرمیگوید که درخلال جلسه، مسئولین تعلیم وتربیه برای بهبود هرچه بیشتر روند امور تعلیمی وترقی مدارس همه جانبه سخنرانی نمودند ولوائح ومقررات تعلیم تربیه را نیز توضیح دادند ومسئولین مدارس واستادان را بیشتر ترغیب نمودند تا در راستای تربیه و معیاری ساختن مستوای تعلیمی  نسل نوین کشور هرچه بیشتر تلاش بخرچ دهند.

درپایان مسئولین تعلیم وتربیه با شماری از مدارس دینی ودارالحفاظ ها لوازم ضروری نیز مساعدت نمود.

جلسه با خوانش دوعایه پایان یافت.

Related posts