هرات : یک تن عسکر در فارسی زنده دستگیر شد

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که صبح روز گذشته در مربوطات ولسوالی فارسی، یک تن عسکر ( گل احمد ) بهمراه یک قبضه تفنگچه از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردیده است .

قضیه عسکر مذکور به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است .

۹/۱۱/۲۰۱۸

Related posts