فراه : یک پوسته در شهر فراه فتح شد و سلاح و مهمات به دست آمد

فراه : یک پوسته در شهر فراه فتح شد و سلاح و مهمات به دست آمد

از ولایت فراه اطلاع رسیده است که یک پوستۀ امنیتی دشمن در میان مناطق باغ پل و کاریزشیخان شهر فراه مشهور به پوستۀ معلم پایگل مورد حملۀ مسلحانـۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است.

در این عملیات که توسط سلاح های لیزری و دیگر سلاح های سبک و سنگین بمدت دو نیم ساعت دوام کرد، پوستۀ دشمن بطور کامل فتح گردید و ۷ تن پولیس اجیر بشمول قومندان پوسته در آن جابجا کشته شدند و متباقی موفق بفرار شدند.

در این پوسته از دشمن ۸ میل سلاح و مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است .

در این جنگ به مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است .

۹/۱۱/۲۰۱۸

Related posts