هرات : دو عسکر اجیر در انجیل کشته شدند

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که دیشب یک پوستۀ امنیتی دشمن اجیر در منطقۀ الوان ولسوالی انجیل مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات دو تن عسکر اجیر جابجا کشته شدند.

در طی این جنگ یک تن از مجاهدین نیز به مقام شهادت نایل شده است. تقبله الله تعالی

۹/۱۱/۲۰۱۸

Related posts