تازه ترین ها

ابتکار سیاسی و نظامی امارت اسلامی

ابتکار سیاسی و نظامی امارت اسلامی

درین اواخر، امارت اسلامی یکبار دیگر در عرصه های نظامی و سیاسی به پیروزی های بزرگی دست یافت. موفقیت های امارت اسلامی دشمن را سراسیمه ساخته است، دشمن برای شکست های پیهم خود در عرصه های نظامی و سیاسی تلاش های زیادی کرد، اما هر اندازهء که حرکت می کند، همان اندازه رسوایی اش بیشتر می شود.

جمعهء گذشته، هیئت امارت اسلامی موقف خود را در نشست جهانی مسکو برای صلح در افغانستان، توضیح کرد، از دروغ ها و پروپاگندهای دشمن در مورد مجاهدین پرده برداشت و چهرهء جنگ خواهانهء اشغالگران و رژیم کابل را فاش ساخت. اشتراک کنندگان موقف امارت اسلامی را ستودند و همنوایی خود را ابراز داشتند. در مجموع، نمایندگان امارت اسلامی کنفرانس مسکو را بیشتر از هر جهت به نفع افغانستان و مردم افغانستان متمرکز ساختند.

همزمان با پیروزی های سیاسی، فتوحات نظامی مجاهدین نیز در سراسر کشور ادامه دارد. بطور نمونه، مجاهدین قهرمان امارت اسلامی در جریان عملیات الخندق مرکز، قومندانی امنیه و پوسته های زیادی ولسوالی مالستان ولایت غزنی را فتح کردند و دشمن را با تلفات بزرگ جانی و امکاناتی مواجه ساختند.

مجاهدین امارت اسلامی یک منطقهء استراتژیک به نام «خوسا ناوه» را در مسیر قندهار – هرات در مربوطات ولسوالی خاک سفید ولایت فراه فتح کردند. ده ها تن افراد مسلح دشمن کشته شدند و اسلحه و وسایط شان به دست مجاهدین غنیمت گردید.

مجاهدین امارت اسلامی در مناطق خانقاه و پای ناوهء ترینکوت (مرکز ارزگان) سه مراکز مهم دشمن را به گونهء کامل فتح کردند، دشمن با تلفات بزرگ جانی مواجه شد و مجاهدین غنائم زیادی به دست آوردند.

همچنان در ادامهء عملیات های کامیاب الخندق، مجاهدین قهرمان امارت اسلامی ساحات وسیعی ولسوالی جاغوری ولایت غزنی را فتح کردند و دشمن را با تلفات سنگین مواجه ساخته، غنائم زیادی هم به دست آوردند.

اشغالگران و رژیم کابل در تمام این مناطق بر مجاهدین حملات هوایی و توپچی انجام دادند، اما لله الحمد نه تنها پیشروی های مجاهدین متوقف نتوانستند، بلکه مجاهدین قهرمان مناطق زیادی را از وجود دشمن تصفیه نموده، مردم را از شر و وحشت اشغالگران و رژیم کابل نجات دادند.

اشغالگران باید دیگر به زورگویی خود ادامه ندهند، عساکر خود را از افغانستان خارج بکنند، افغان ها را بگذارند که موافق خواسته های نظام بسازند. امارت اسلامی برای پاسداری از خاک، ارزش ها و منافع ملی خود متعهد است و مبارزۀ کنونی را تا زمانی ادامه می دهد که آخرین عسکر خارجی از خاک پاک ما بیرون نشده باشد.

Related posts