تازه ترین ها

کنفرانس ماسکو، گامی مثبت بسوی حل قضیه

کنفرانس ماسکو، گامی مثبت بسوی حل قضیه

بتاریخ نهم ماه نومبر در مسکو پایتخت روسیه کنفرانس جهانی دربارۀ قضیۀ افغانستان  دایر شد. این کنفرانس که در سلسلۀ نشست های “ماسکو فارمیت” دایر شده بود، علاوه بر نمایندگان اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل(چین، روسیه و آمریکا) نمایندگان پنج کشور آسیای میانه بعلاوۀ پاکستان، ایران و هند نیز شرکت داشتند.

یک گروه پنج نفره به نمایندگی رژیم کابل به کنفرانس رفته بود، همچنین از سوی امارت اسلامی نیز تحت ریاست محترم شیرمحمد عباس ستانکزی رئیس دفتر سیاسی نیز یک هیئت پنج نفره در این نشست اشتراک داشتند.

نسبت به نشست های مشابۀ پیشین امتیاز این کنفرانس این بود که همۀ کشورهای منطقه و بیشتر شرکت کنندگان کنفرانس با موقف امارت اسلامی که در این کنفرانس ارائه گردید و همچنین به شکل کتبی بر همۀ شرکت کنندگان تقسیم شد، همصدا بودند. شرکت کنندگان کنفرانس که بیشترشان همسایه های مهم ما هستند، بر این سخن همکلام بودند که جنگ افغانستان توسط استراتیژی نظامی حل نمی شود. آمدن و بودن نیروهای آمریکایی تنها صلح و  استقرار در منطقه را از بین می برد. مردم افغانستان حق دارند که نظام خود را خودشان بسازند، افغانستان باید میدان مداخلات و اشغال برای بیگانگان نباشد، افغان ها باید گذاشته شوند که بدون مداخلات جهانیان سرنوشت خود را تعیین کنند و زخم های بجا مانده از جنگ های طولانی را جبیره کنند.

استقبال منطقی و پُختۀ شرکت کنندگان کنفرانس از موقف امارت اسلامی این سخن را ثابت می نماید که اکنون بیشتر ملت ها و حکومت های منطقه و جهان از واقعیت های قضیۀ افغانستان آگاه شده اند و می دانند که علت اصلی جنگ در اینجا چیست و چگونه صلح آمده می تواند؟ این کنفرانس این حقیقت را نیز ثابت کرد که حضور اشغالگران آمریکایی در افغانستان همانگونه که بر استقلال و ارزش های دینی و ملی ملت افغان تجاوز است، به همان شکل با حقایق منطقه نیز تصادم دارد و عامل بحران و تشنج ثابت شده می تواند.

امارت اسلامی افغانستان تدویر اینگونه نشست ها را گام مثبتی بسوی حل قضیه می داند و امید دارد که در آینده نیز این سلسله تعقیب شود. زیرا گِرِهِ جنگ، همیشه توسط تفاهم و تعامل سیاسی باز می شود. فرستادن نماینده از سوی آمریکا به این کنفرانس نیز اقدام خوبی بود. امید است که جانب مقابل در آینده در سطح بالاتر و به شکل مؤثر در این پروسۀ تفاهمی شرکت کند و در نهایت به این نتیجه برسد که با خروج عساکر متجاوز خود، جنگی را خاتمه دهد که هفده سال پیش براساس دلایل ناموجه و محاسبات غلط شروع کرده بود. جنگی که برای آمریکا بغیر از زیان های سنگین جانی و مالی، هیچ نتیجه و دستاوردی نداشته است.

Related posts