تازه ترین ها

ادارۀ کابل و آخرین تجربهء ناکام رژیم کمیونستی

ادارۀ کابل و آخرین تجربهء ناکام رژیم کمیونستی

از دو هفته به این سو، مجاهدین پیشرفت های چشمگیری در برابر عساکر مزدور رژیم در مناطق هزاره نشین کشور داشته اند. نیروهای رژیم کابل را مناطق زیادی جاغوری، مالستان و خاص ارزگان بیرون راندند. ولسوالی مالستان را فتح کردند، قومندان ملیشه های یک و نیم هزار نفری اربکی ها در جاغوری «باشی» را به ده ها تن ملیشه هایش کشتند. شجاعی را به شدت زخمی کردند و منطقه را از ملیشه هایش تصفیه کردند.

همزمان با این فتوحات مجاهدین، شماری از مردم از روی برنامهء دولتی گردهم آمدند و این پیشروی های مجاهدین را جنگهای قومی، سمتی و مذهبی جلوه دادند. در حالی که مجاهدین به صراحت می گویند که این جنگ در برابر کدام قوم یا سمت نیست، بلکه این عملیات نظامی مجاهدین ادامهء عملیات های است که از ۱۷ سال به این سو در برابر اشغالګران و رژیم مزدور در سراسر کشور جریان دارد.

مقامات ادارۀ کابل نیز تلاش زیادی کرد تا عملیات مجاهدین را جنگ مذهبی و قومی عنوان بدهند. رئیس ادارۀ کابل اشرف غنی با استفاده از فرصت به مناطق هزاره نشین سفر کرد و دران جا اعلان کرد که ملیشه های دیگری در برابر مجاهدین می سازد. او از مردم خواست که در برابر مجاهدین ایستاده شوند، نیز بودجهء ملیشهء ۵ صد نفری را برای شان تصویب کرد.

در واقعیت، این تجربه ایست که رژیم کمیونستی نیز در آخرین شب و روزهای خود برای آن تلاش کرد. در جنوب و جنوب غرب ملیشه های جبار و در شمال، ملیشه های دوستم و کیان را سرپرستی می کرد، آن ها را از هر نوع حدود قانونی و بشری مستثنی کرده بودند، تا با هر گونه زورگویی و وحشتگری بتوانند از نظامِ رو به سقوط دفاع بکنند.

اما چونکه ریشه های نظام کمیونستی در داخل کشور نه، بلکه در دست باداران خارجی اش بود، لهذا نتوانست با چنین ملیشه های پروژه یی از زوال و فروپاشی نجات یابد. اکنون رژیم کابل آن تجربهء ناکام را یکبار دیگر تجربه می کند و در تلاش زنده سازی ملیشه های قومی، سمتی و مذهبی است. این نشان می دهد که رژیم با خطر جدی سقوط مواجه است. هرگاه امریکا و ناتو با صدها هزار نظامیان و به اصطلاح اردو، پولیس و دیگر نیروهای مختلف نتوانستند در برابر مجاهدین مقاومت بکنند، این تلاشهای رژیم نیز صد در صد با ناکامی دچار می شود.

لازم است که اقوام و مردم همه سمت های کشور در برابر این پروژهء ناروای رژیم کابل به جدیت ایستادگی بکنند و نگذارند که فرزندان، بردران و عزیزان شان قربانی برنامه های شوم رژیم فاسد و دست نشانده کابل شوند.

تمام افغان ها بلکه تمام جهان می دانند که امارت اسلامی هیچگاه بر اساس تعصبات قومی، سمتی و لسانی گام نمی گذارد، بلکه امارت اسلامی یگانه نیروی است که این تفرقه ها و تعصبات را از بین برده است.

بهتر اینست که مردم هزاره نشین بیدار باشند، خطر پروژۀ ملیشه سازی اشرف غنی را بدوش نگیرند و نه هم فرزندان خود را به نام قوم، سمت و زبان، بی جا از دست بدهند.

Related posts