تازه ترین ها

مفسّران عشق

مفسّران عشق

ابوجهاد برابچه ای

عشق، کلمه ای است که مدعیان زیادی دارد، هواداران و هواخواهان بی شماری به دنبالش هستند. هر کس، تفسیر جداگانه ای از این کلمه دارد. به مقیاس فهم و درک هر فرد از کلمهء عشق، تفسیر عملی عشق نیز متفاوت خواهد بود.

بسیاری از افراد، عشق را با دست به دست شدن با محبوبه، بوس و کنار، مغازله و معاشقه تفسیر می کنند. از منظر این افرادِ کوتاه فکر، عشق، فقط همین دنیای مجاز است و بس!

در مقابلِ این افراد کوتاه بین، بی سواد و بی خبر از دنیای حقیقت، گروهی دیگر وجود دارند که فارغ از ادعاهای پوشالی و نعره های جعلی، با عمل و کردار خویش عشق را تفسیر می کنند.

در قاموس این افراد، عشق را معنایی دیگر است. نزد این دلدادگان، عشق یعنی تکه تکه شدنِ استخوان، خُرد شدن جمجمه، متلاشی شدن مغز، کباب شدن بدن و جدا شدن سر از تن، در راه معشوق حقیقی است.

این افراد، اگر سواد خواندن و نوشتن هم داشته نباشند؛ باز هم دانشمندان عرصه ی عمل هستند.

عاشق واقعی عمر فاروق است که در محراب پرستشِ محبوب، شکمش شکافته می شود.

عاشق واقعی عثمان غنی است که در حین مناجات با معشوق حقیقی، خون از جسمش فوران می زند و صفحات مصحف را رنگین می کند.

عاشق واقعی علی مرتضی است که به محض شمشیر خوردن و فوّاره زدن خون از پیشانی اش، فریاد می زند: «فُزت وربّ الکعبة» قسم به پروردگار کعبه که رستگار شدم.

عاشق واقعی بلال حبشی است که در سخت ترین شرایط روحی و جسمی، با فریاد “احد احد” محبوب حقیقی را ندا می زد.

عاشق واقعی ملا اختر منصور است که در راه وصال محبوب حقیقی، بدنش کباب می شود.

عاشق واقعی آن جوان رعنا و خوش قد و قامت است که در راه نیل به رضایت و خوشنودی محبوب، جاکت پُر از بارود به خود می بندد و یکّه و تنها در لشکر سر تا پا مسلحِ کفار داخل می شود و با فشار یک دُکمه، از دنیا و ما فیها می بُرد و به محبوب حقیقی وصل می شود.

این هایند مفسّران عشق؛ نه آن مدعیانِ بی خبر و بی خبرانِ مدعی، که ادعای شان از حنجرهء شان تجاوز نمی کند.

رمز پیروزیِ امت، همین عاشقان حقیقی هستند نه مدّعیان نمایشی.

Related posts