تازه ترین ها

کتاب جامع به نام «شهید امیرالمؤمنین ملا اختر محمد منصور» چاپ شد

کتاب جامع به نام «شهید امیرالمؤمنین ملا اختر محمد منصور» چاپ شد

اولین کتاب جامع پیرامون زندگی، شخصیت و کارنامه های امیر فقید امارت اسلامی به نام «شهید امیرالمؤمنین ملا اختر محمد منصور رحمه الله» با کاغذ سفید و طباعت عمده در ۳۳۰ صفحات به شکل مجلد چاپ شد.

این کتاب از سوی بخش تالیف و ترجمهء کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی چاپ و نشر شده است.

این کتاب ارزشمند، نخستین کتاب در مورد شخصیت، زعامت و کارنامه های شهید منصور رحمه الله است.

درین کتاب، نوشته ها، تحلیل ها و تاثرات علما، تحلیلگران و نویسندگان  در مورد شهید منصور رحمه الله جمع آوری شده است.

مطالعهء این کتاب برای شناخت شخصیت چند بعدی شهید منصور رحمه الله مؤثر و مفید تمام خواهد شد.

این کتاب بر علاوه از زندگی نامهء شهید امیرالمؤمنین تقبله الله به بخش های ذیل تقسیم شده است :

در بخش اول، سخنان و پیام های شهید امیرالمؤمنین، اعلامیه های امارت اسلامی، بیانیه ها و تاثرات بزرگان امارت اسلامی در مورد خدمات و شهادت شهید منصور صاحب جمع آوری شده است.

در بخش دوم، تاثرات، تحلیل ها و بررسی های علما، تحلیلگران و اهل قلم در مورد زعامت، کارنامه های شهید امیرالمؤمنین و وحدت صف جهادی یکجا شده است.

بخش سوم شامل تاثرات، خاطره ها، بررسی ها و ارزیابی های علما و نویسندگان مختلف در مورد شخصیت، کارنامه ها و شهادت شهید امیرالمؤمنین رحمه الله است.

بخش چهارم، حاوی مقالات و تبصره های است که به مناسبت اولین سالروز شهادت شهید امیرالمؤمنین رحمه الله نوشته شده است.

 و در بخش پنجم، نظریات و معلومات نویسندگان و تحلیلگران به مناسبت دومین سالروز شهادت شهید امیرالمؤمنین رحمه الله جمع آوری شده است.

به امید اینکه خداوند متعال این کتاب را مقبول و قابل استفادهء خوانندگان بگرداند.

مرتب کتاب : سید شریف

کتاب را می توانید با کلیک بر اینجا داونلود کنید

Related posts