تازه ترین ها

راپور ارقام تلفات ملکی در ماه اکتوبر در سطح کشور

راپور ارقام تلفات ملکی در ماه اکتوبر در سطح کشور

در ماه اکتوبر سال روان ۲۰۱۸ میلادی نیز همانند ماه های دیگر اشغالگران آمریکایی و عساکر ادارۀ مزدور بر طبق عادت دیرینه شان به جنایت علیه افغانان مظلوم ملکی ادامه می دهند.

در سلسله جنایات بشری و تلفات ملکی ماه اکتوبر سال روان، ماه خونین بود که پروسۀ قتل عام افغان ها با وحشت و سرعت ادامه داشت.

نظامیان اشغالگر آمریکایی با بی رحمی تمام هموطنان عزیز  و بیگناه ما را در جریان بمبارانهای هوایی، عملیات های شبانه و چاپه ها شهید و زخمی کردند، که بشمول زنان و کودکان در مجموع ۱۲۹ تن از افراد ملکی شهید شدند که در این میان ۲۱ تن آنان را زنان و ۱۸ تن دیگر را کودکان تشکیل می دهند.

همینطور ۱۰۱تن از افراد ملکی نیز زخمی شده اند که در این بین ۱۰ زن و ۲۴ کودک هستند.

علاوه بر اینها در جریان این ماه ۵۷ باب حویلی ، ۱۰۱ باب دوکان، مکتب و یک مسجد از سوی نیروهای مشترک دشمن تخریب  شده اند.

اضافه بر این ۳۵ موتر سیکل شخصی، ۱۰ عراده موتر خورد، ۲ عراده موتر کلان، ۵۱۰ درخت میوه و کشت و کرونده را قصداً تخریب کرده اند.

در جریان عملیات های شبانه ۲۸ تن از افراد ملکی را دستگیر و زندانی کرده اند.

کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی و سمع شکایات همیشه اینگونه موارد جنایات علیه حقوق بشر را وقتاً بوقتاً با نهادهای خیریه و بشردوست و ادارات حقوق بشر شریک کرده است، تا در جلوگیری و نکوهش اینگونه جنایات اقدام کنند، اما تاکنون در این بخش کدام اقدام مثبت از سوی آنها انجام نشده است.

کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی و سمع شکایات به نمایندگی از مقام محترم رهبری امارت اسلامی همۀ رویدادها و حوادثی که در جریان آن هموطنان ملکی ما در آن شهید و یا متضرر می شوند را نکوهش کرده و جنایت بزرگ بشری می داند. همزمان به خانواده های متضرر شده مراتب تسلیت و همدردی خود را ابراز می دارد.

والسلام

د ملکی تلفاتو د مخنیوي او سمع شکایات کمیسیون

۴/۳/۱۴۴۰هـ ق

۲۱/۸/۱۳۹۷هـ ش ــ ۲۰۱۸/۱۱/۱۲م

Related posts