تازه ترین ها

گفتگوی ویژه مجلهٔ حقیقت با محترم سهیل شاهین صاحب سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی افغانستان در کشور قطر

گفتگوی ویژه مجلهٔ حقیقت با محترم سهیل شاهین صاحب سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی افغانستان در کشور قطر

ترتیب: ابو حسینه هروی با تشکر از محترم افغان غازی، محترم حبیبی و محترم افغانی صاحب

اشاره : از آنجا که فعالیت های نظامی مجاهدین در سنگر روز به روز رو به افزایش است، همزمان فعالیت های دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر نیز این روزها بسیار در اوج است و خوشبختانه دستاوردهای شاخص و ارزنده در عرصهٔ سیاسی برای امارت اسلامی پدید آورده اند؛ به همین نیت بر آن شدیم تا با استفاده از فرصت و شرایط، با محترم سهیل شاهین (سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی) در سالنامهٔ مجله گفتگویی ویژه داشته باشیم که در ذیل خدمت شما خوانندگان عزیز تقدیم است.

ادارهٔ مجله: محترم شاهین صاحب اگر در ابتدا خود را مختصرا به خوانندگان عزیز مجله حقیقت معرفی نمایید.

جواب: نام من محمد سهیل شاهین است. باشندهٔ ولایت پکتیا هستم. در زمان جهاد علیه اشغال اتحاد شوروی سابق مدیر مسئول مجله های مختلف جهادی بوده ام  و در زمان جنگ های تنظیمی خانه نشین بودم. از آغاز تحریک اسلامی طالبان با تحریک یکجا شدم. سپس به صفت معاون نمایندگی امارت اسلامی برای ملل متحد در نیویارک، معاون سفارت امارت اسلامی در اسلام آباد و مدیر مسئول کابل تایمز در کابل ایفای وظیفه نموده ام. تحصیلات عصری خود را تا مرحله لیسانس به پیش برده ام و دروس شرعی را تا به مرحلهء دورهٔ کوچک نزد علمای مختلف خوانده ام. یک تعداد کتاب ها را نزد عالم مشهور کشور شیخ الحدیث مولوی شهاب الدین دلاور صاحب خوانده ام. چنانچه برایتان معلوم است، شیخ صاحب اکنون در دفتر سیاسی امارت ایفای وظیفه می نماید و مسئولیت یک بخش دفتر سیاسی را به دوش دارد. اکنون در دفتر سیاسی امارت اسلامی به صفت عضو و سخنگوی این دفتر ایفای وظیفه می نمایم.

ادارهٔ مجله: لطفا از تاریخچهٔ تاسیس دفتر سیاسی امارت اسلامی و اهمیت آن بفرمائید؟

جواب: بعد از تجاوز امریکا بر کشور عزیز ما افغانستان، در اوایل وقتی که بزرگان امارت اسلامی آهسته آهسته به تماس می شدند، در آغاز بخاطر انسجام امور یک تعداد کمیسیون ها را ایجاد کردند که یکی از آن کمیسیون سیاسی بود. آنگاه چهار عضو برای کمیسیون سیاسی تعیین گردید. سپس با مرور زمان، بر اساس صوابدید رهبری امارت اسلامی بعضی افراد مهم دیگر نیز در آن مقرر شدند و ساحهٔ کاری آن وسیع تر گردید. در سال ۲۰۱۰ بر اساس بعضی ضرورت ها، نام کمیسیون سیاسی به دفتر سیاسی تبدیل شد. راپور فعالیت های آن را مستقیما به مقام رهبری تقدیم می کرد و این سلسله تا کنون جریان دارد. در سال ۲۰۱۱ اعضای دفتر سیاسی در دوحه پایتخت کشور قطر جابجا شدند و هدف این بود که بخاطر حل سیاسی مسئله افغانستان راه را باز نگهداریم زیرا قبل از این دشمنان و مخالفین امارت اسلامی می گفتند که امارت اسلامی تنها پالیسی نظامی دارد و نمی خواهد مسئله افغانستان به شکل صلح آمیز حل کند. این را هم می گفتند که ما می خواهیم مسئله افغانستان را با طالبان حل کنیم مگر آدرس آنان معلوم نیست. رهبری مدبر امارت اسلامی خواست که جلو بهانه ها و توجیهات بیجای دشمن را بگیرد و دفتر سیاسی را در دوحه به صفت یگانه مرجع تماس برای فعالیت های سیاسی جابجا کند. اکنون دفتر سیاسی ۱۴ عضو دارد که در آن، پنج تن دوستان ما نیز شامل هستند که در این اواخر از جانب مقام محترم رهبری امارت اسلامی به صفت اعضای دفتر سیاسی تعیین شده اند.

ادارهٔ مجله: راجع به تشکیلات و روند کاری دفتر سیاسی و همچنان دستاورد های مهم این دفتر اگر وضاحت بیشتر دهید؟

جواب: دفتر سیاسی بخش های مختلف مانند بخش کشورهای اروپایی، کشور های افریقایی، کشورهای جنوب شرق آسیا، امریکا، برتانیه، بخش تماس با افغان ها، بخش آسیای مرکزی، بخش شرق میانه، بخش روابط با موسسات حقوق بشر و ملل متحد وغیره دارد. هر بخش با کشورهای ساحهء خود در تماس است. به طور مجموع دفتر سیاسی از همان آغاز تلاش کرده است که داعیه، حقانیت و مظلومیت مردم مظلوم و مسلمان افغانستان را به جهان برساند. مسئلهٔ افغانستان را برای آنان واضح کند و موقف امارت اسلامی را در قبال حل مسالمت آمیز این مسئله بیان کند. در این ارتباط دفتر سیاسی دست آوردهای قابل ملاحظه دارد. مثلا کشورهایی که همراه ما در تماس هستند، اکنون به این باور اند که امارت اسلامی حمایت مردمی دارد و امریکا نمی تواند که این مسئله را از راه نظامی حل کند و امریکا باید با امارت در میز گفتگو بنشیند. این در حالی است که قبلا همین کشور ها به اثر تبلیغات زهراگین دشمن به امارت اسلامی به چشم گروه دهشت افگن می دیدند. مگر امروز این تهمت را غیر واقعی و غیر عادلانه می دانند و می گویند که امارت اسلامی یک نیروی مهم نظامی و سیاسی افغانستان است. بیش از نصف نفوس افغانستان در مناطق تحت تسلط امارت اسلامی زندگی می کنند. تمامی موسسات کمک های بشری جهانی در هماهنگی و با اجازهء دفتر سیاسی امارت اسلامی و کمیسیون های مربوطه فعالیت می کنند. مگر اکنون هم دشمن سعی می کند از راههای مختلف اذهان جهانیان را در ارتباط با امارت اسلامی مغشوش کند. دفتر سیاسی با تقدیم موقف اصولی خویش تبلیغات دشمن را خنثی می کند زیرا این تبلیغات دروغین یکی از عوامل بزرگ جنگ در افغانستان است و حل مسالمت آمیز مسئله افغانستان را پیچیده تر می سازد.

ادارهٔ مجله: در این اواخر دیدارها و نشست ها با هیأت امریکایی در رسانه ها خبر ساز شد، اگر در مورد این دیدار ها اندکی معلومات دهید و خوانندگان را مطلع سازید که نتایج این دیدارها را چگونه ارزیابی می کنید؟

جواب: بلی، ما به تاریخ ۸ و ۹ ماه جون سال جاری (۲۰۱۸) با یک هیأت بلندرتبه امریکایی در دوحه (قطر) دیدار داشتیم که این خبر در آن زمان رسانه ای هم شد. بعد از آن به تاریخ ۱۲ اکتوبر با یک هیأت دیگر امریکایی هم گفتگو کردیم .این نشست های ابتدایی بود، و تا حد زیاد تمرکز آن بر اعتماد سازی بود. البته از خاتمهٔ اشغال و یک تعداد نگرانی های امنیتی یاد آوری شد مگر بحث تفصیلی آن تا آغاز مذاکرات رسمی به تعویق افتاد. البته در نشست های یاد شده موقف امارت اسلامی در ارتباط با تمامی مسائل به جانب امریکایی رسانیده شد. قابل یاددهانی است که در اعتماد سازی موضوعات باز شدن دفتر، خاتمه یافتن لست سیاه، آزادی اسیرها ومسائل دیگر شامل بود.

ادارهٔ مجله: نظر کلی شما راجع به اوضاع سیاسی و نظامی رژیم کابل چیست و اینکه شرایط آینده را چگونه تحلیل و ارزیابی می کنید؟

جواب : رژیم کابل گرفتار اختلافات داخلی است، تشکیلات این رژیم بر خلاف قانون اساسی است که آن ها زیر چتر طیاره های بی ۵۲ ساخته اند و بارها خودشان نقض کرده اند. از سوی دیگر، فاصله درمیان مردم افغانستان و رژیم کابل در نتیجهٔ عملیات های شب هنگام، حملات هواپیماهای بی پیلوت و بمباران بر خانه های مردم ملکی، روز به روز بیشتر می شود. شکنجه شدن مردم ملکی از سوی اربکی ها و نیروهای رژیم نیز، آن ها را منزوی ساخته است. با همه شعارهای دلفریب امریکایی ها در رابطه به رفاه و پیشرفت مردم، هیچگونه تغییر مثبت در زندگی افغان ها نیامده است، بلکه ۴۰ در صد افغان ها زیر خط فقر زندگی می کنند. همچنان، رژیم کابل استراتژی ناقص در قبال صلح دارد. این موقف مقامات رژیم که گفتگوها به مالکیت و رهبری افغان ها باشد (و هدف شان از افغان ها، رژیم است) ناقابل عمل است. زیرا آن ها به بُعد خارجی مسئله که همانا خاتمهٔ اشغال است و آن به گفتگوها درمیان امارت اسلامی و امریکا ضرورت دارد، اهمیت نداده اند، بناءً استراتژی شان ناقص است.

ادارهٔ مجله: برنامه های روزانه دفتر سیاسی در قطر چگونه است و شما با چه گروه هایی بیشتر دید و وادید دارید؟

جواب : دفتر سیاسی شاخه های مختلفی دارد. هر شاخه با کشورهای مربوط به ساحهء خود تماس می گیرد. وضعیت تازۀ افغانستان و خط مشی امارت اسلامی را برای آن ها واضح می کند و در رابطه به حل مسالمت آمیز معضل افغانستان از موقف رسمی امارت اسلامی آگاه می سازد. نمایندگان کشورهای مختلف جهان هرگاه بخواهند از موقف ما آگاه شوند و یا برای حل مسالمت آمیز مسئلهٔ افغانستان نقشی ایفا بکنند، به همرای ما می بینند و ما نظر و موقف خود را با آن ها شریک می کنیم. در سال ۲۰۱۶م، ما شش تن ژورنالستان معروف کشور را دعوت کرده بودیم و برای شان روشن گفته بودیم، هر گونه پرسشی داشته باشید، می توانید با دفتر سیاسی آزادانه مطرح بکنید. هیئت مؤظف امارت اسلامی تا دو روز به سوال های آن ها پاسخ گفتند. می خواستیم شش تن ژورنالستان و نویسندگان دیگر کشور را هم دعوت بکنیم، تا ابهامی که در مورد وضعیت کنونی افغانستان وجود دارد از بین برداشته شود و به همه پرسش ها و نگرانی های ملت جواب گفته شود. اما متاسفانه، رژیم کابل درین راستا مشکلات ایجاد کرد و در برابر آمدن آن ها موانع پیدا کرد، حتی ژورنالستانی که ازین جا به کشور برگشتند، با بازپرسی و شکنجه های دستگاه های امنیتی رژیم کابل مواجه شدند.

ادارهٔ مجله: در راستای صلح و فعالیت های سیاسی در جهت تحقق آن اگر معلومات دهید؟

جواب : دفتر سیاسی از روز تاسیس به شکل مداوم فعالیت های سیاسی داشته است و برای آوردن صلح واقعی در افغانستان تلاش کرده است. نمایندگان دفتر سیاسی در کنفرانس های مختلف که برای حل مسالمت آمیز مسئلهٔ افغانستان برگزار شده شرکت کرده اند، مثلا : کنفرانس کیوتو (جاپان)، کنفرانس چانتیلی (فرانسه)، کانفرانس پگواش (دوحه) و اوسلو فورم وغیره. نمایندگان دفتر سیاسی از طریق این کنفرانس ها صدای ملت مظلوم افغانستان را به گوش جهانیان رسانیده و برای پایان اشغال و آوردن صلح واقعی، موقف امارت اسلامی را واضح ساخته است.

سوال ۸: یکی از خبرسازترین خبر رسانه های جهان در مورد اجلاس شما در مسکو پایتخت روسیه بود اگر در مورد این اجلاس و دستاوردهای شاخص سیاسی آن لطف نموده کمی وضاحت بدهید؟

جواب : چنانکه به شما معلوم است که به تاریخ ۹ نومبر سال جاری میلادی، یک هیئت پنج نفری دفتر سیاسی امارت اسلامی به سرکردگی رئیس دفتر محترم شیر محمد عباس ستانکزیی در نشست مسکو فار میت شرکت کردند و در آنجا به اشتراک کنندگان در مورد وضعیت کنونی افغانستان و حل مسالمت آمیز کشور معلومات دادند. این نشست مهم بین المللی بود. اشتراک سه کشور اعضای دایمی شورای امنیت (روسیه، چین و امریکا) این نشست را مهم تر ساخته بود. اشتراک نمایندگان امارت اسلامی درین نشست به معنای این بود که جهان امارت اسلامی را به حیث نیروی بارز سیاسی می شناسد و می خواهد برای پایان اشغال افغانستان، موقف و خواسته های آن را بشنود. درین نشست، نمایندگان روسیه، چین و ایران برای خروج قوای خارجی از افغانستان و حل سیاسی معضل صدا بلند کردند. پس ازین مشکل است که کسی اشغال افغانستان را زیر شعار تروریسم توجیه بکند.

ادارهٔ مجله: نظر شما نسبت به فعالیت های فرهنگی امارت اسلامی مخصوصأ در قسمت وبسایت ها، مجله ها، بخش سمعی و بصری و … چیست و اگر کدام مشوره و یا پیشنهادی دارید؟

جواب : الحمدلله، فعالیت های کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی به گونهٔ بسیار خوب به  پیش می رود. خودم افتخار دارم که مدتی در کمیسیون فرهنگی خدمت کرده ام، گفته می توانم با وصف اینکه کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی نسبت به دشمن وسایل کمی دارد، اما از همان ابتدا در کارزار مطبوعات در برابر تبلیغات دشمن بر ضد امارت اسلامی با کمال دلاوری مقابله کرده است و برندۀ میدان بوده است. نشرات کمیسیون، معیاری و عکس العمل اش عاجل، معقول و مؤثر است. دشمن نیز به این اعتراف دارد. می خواهم بگویم که عرصه های سیاسی و مطبوعاتی در جای خود بسیار مهم است و باید موازی با یکدیگر پیش بروند.

سوال ۱۰: چه گفتنی به ملت عزیز افغانستان دارید؟

جواب : تقریباً در دو دهه بلکه در چهار دههٔ گذشته، ملت مسلمان افغانستان تکالیف زیادی را متحمل شده است. بمباران ها، زندان ها، درون و حملات شب هنگام را متقبل شده است، اما به غلامی سر ننهاده است. به مجاهدین امارت اسلامی در آغوش خود جا داده است، فرزندان خود را با آن ها همراه ساخته است و با دلاوری در برابر اشغال رزمیده است. به ملت می گویم که به نصرت پروردگار و قربانی های مجاهدین امارت اسلامی و شما مردم افغانستان، اکنون دشمن به این اعتراف می کند که مسئلهٔ افغانستان را به زور نمی تواند حل بکند. دشمن آماده شده است که با دفتر سیاسی امارت اسلامی در مورد پایان اشغال و حل مسالمت آمیز مسئلهٔ افغانستان وارد گفتگو شود. اگر اشغالگران در سخنان و موقف شان صادق باشند، مسئلهٔ افغانستان حل شدنی و صلح آمدنی است. اگر در ادعای شان صادق نبودند، باز هم از کِی پنهان می شوند. این کشور ان شاء الله حتما آزاد می گردد. امارت اسلامی به حل مسالمت آمیر متعهد است و امیدواریم که با خاتمهٔ اشغال و حاکمیت نظام افغان شمول اسلامی، افغان ها هم بتوانند مانند ملت های دیگر زندگی آزاد و خوشحال داشته باشند. تمام افغان ها در فضای امن و صلح به آبادی، پیشرفت و رفاه کشور خود بپردازند.

سوال ۱۱: شاهین صاحب محترم ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید قابل ذکر است این یک گفتګوی ویژه از طرف مجله حقیقت در شماره ویژه سالنامه اش است ( مجله که مطالب اش بیشتر به زبان دری است) اگر راجع به مجله کدام گفتنی دارید بفرمائید ؟

جواب : مجلهٔ حقیقت مجلهٔ وزین امارت اسلامی است. مسئولیت خود را در شرایط بسیار دشوار به شکل خوب انجام داده است و این نمایانگر زحمت کشی و توانمندی علمی و مسلکی مسئول، کارمندان و نویسندگان مجله است. (مجله) حقیقت در عرصهٔ مطبوعاتی بسیار خوب درخشیده است. از خداوند متعال برای تان توفیق موفقیت و پیشرفت بیشتر مسئلت دارم.

Related posts