تازه ترین ها

امارت اسلامی برنده است

امارت اسلامی برنده است

امارت اسلامی از آغاز تهاجم امریکا بر کشور عزیز به مبارزه در برابر اشغال پرداخته است، با کمال جرات، تدبیر و متانت خود به دشمن ثابت ساخته است که ریشه های گسترده و عمیق درمیان ملت دارد و امارت اسلامی یک گروه نه، بلکه حرکت و نهاد بزرگ مردمی است.

دشمن دست به هر گونه تبلیغات منفی بر ضد امارت اسلامی زد، عملیات های وحشیانهء نظامی انجام داد و تحریم های همه جانبه وضع کرد. اما امارت اسلامی به نصرت پروردگار، پشتیبانی مردم افغانستان و اخلاص مقام رهبری، با کمال اخلاص و تدبیر از همهء این فشارها و تحریم ها سرخ رو و سربلند بیرون شد.

رژیم کابل همواره جهاد افغان ها به سرکردگی امارت اسلامی را به بیگانگان نسبت داده است، از واقعیت ها فرار کرده است و شعارهای دروغین صلح را بلند کرده است. اما امارت اسلامی در کنفرانس های مختلف جهانی پالیسی خود را در مورد صلح اعلان کرده و از سوی کشورهای مهم منطقه و جهان استقبال شده است.

خوشبختانه، اشغالگران نیز درین اواخر واقعیت ها را درک کرده اند، گفتگوهای ابتدایی را با امارت اسلامی آغاز کرده اند و برای حل مسالمت آمیز معضل کنونی آمادگی نشان داده اند. امارت اسلامی نگرانی ها و برداشت های نادرست اشغالگران را به نوبهء خود جواب گفته و اصرار کرده است که تا زمانی که اشغالگران از افغانستان عزیز کاملا بیرون نشده اند، به مبارزهء بر حق جهادی خود ادامه می دهد.

بزرگان امارت اسلامی از تاسیس امارت تا اکنون هر بار ثابت کرده اند که بر استقلال و منافع ملی کشور هیچگونه معامله نمی کنند، برای تحقق آرمان های ملت مظلوم و مجاهدین قهرمان سنگرها متعهد می مانند، در برابر هر گونه فشارهای دشمن موقف ضعیف نمی گیرند و برای داعیهء خالص اسلامی و ملی خود از هیچگونه قربانی دریغ نمی کنند.

امارت اسلامی در عرصهء سیاسی نیز همچون میدان نظامی اشغالگران و اجیران داخلی را از پا درآورده است، از اهداف شوم دشمن پرده برداشته و پلان های تخریبی اشغالگران و دشمن داخلی را خنثی کرده است. ما باور داریم که امارت اسلامی به نمایندگی از مردم افغانستان در هر بعد معضل کنونی افغانستان برنده است، ان شاء الله العزیز.

Related posts