تازه ترین ها

بلخ: جزئیات اخیر نبرد در چهار بولک

بر اساس خبر، یک قوای دشمن دو روزپیش به مناطق، خان اباد، ارزنکار، ایلاباد وسوریان ولسوالی چهارر بولک ولایت بلخ غرض عملیات آمد که با مقاومت دندان شکن مجاهدین امارت اسلامی روبرو گردید.

حمله بالای قوای دشمن طی کمین های متعددی صورت گرفت وچندین بار عساکردشمن برمواضع مجاهدین حمله تعرضی نمودند وپیهم بمباران نیز کردند که لله الحمد نه تنها به اهداف شوم شان نرسیدند بلکه هر بار با تحمل تلفات سنگین فرار میکردند، نبرد تا ۷ شام ادامه یافت که درنتیجه آن ۷ عسکرمزدور کشته و۸ تن زخمی و۳ تانگ آنان کاملا تخریب گردید.

ودراثر بمباران کورکورانه دشمن بر مناطق مسکونی ، ۲ تن از باشنده محل شهید شدند.

خبرمیگوید که اکنون نبرد بعد از فرار قوای دشمن پایان یافت ومنطقه کاملا تحت کنترول مجاهدین قرار دارد.

Related posts