تازه ترین ها

کنر: یک پوسته پولیس در سرکانو مورد حمله قرارگرفت

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الخندق، بریک پوسته پولیس درمنطقه ناواپاس ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۵ عصر دیروز صورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما رقم آن دقیقا به دست نه امده است.

Related posts