تازه ترین ها

دولت عثمانی چگونه سقوط کرد؟

دولت عثمانی چگونه سقوط کرد؟

عبدالصمد شاکر / ترجمه: سعید مظلوم یار

این عادت پروردگار بزرگ است، که گاهی دولت ها را به مدارج عروج می رساند و گاهی هم چپه و سرنگون می سازد، این حقیقت را خود الله جل جلاله در یک آیت مبارکه بیان نموده است:

«وتلک الایام نداولها بین الناس.»

این شیرینی وتلخی زمانه است، که ما این روزها را در میان مردمان دست بدست می گردانیم.

تاریخ شاهد سرنگونی خیلی از دولت ها بوده است، دولت یونانی، دولت انگلستان و فرانسه که یک زمان امپراتوری های طولانی مدت داشتند؛ لکن پس از سلب اسبابی که بنیاد دولت ها را به وجود آورده آنها نیز سقوط کردند.

دولت عثمانی هم یکی از همانند آن دولت ها بود. که مدت زیاد طولانی قدرت وسیعی داشت، تا جایئکه در زمان اختیارات و قدرت اش افریقا، آسیا و اروپا تحت سلطه  وی قرار داشت و در بسیاری از کشورهای اسلامی عربی وغربی حکمروايی می کرد.

اما بالأخره با ازبین رفتن اسباب، متاسفانه آن دولت هم سقوط کرد.

دولت عثمانی نزدیک به ششصد ۶۰۰ سال دوام داشت، که تهداب آن توسط عثمان اول درسال ۱۲۹۹ گذاشته شده بود .این دولت قوی ومستحکم بعد ازیک مدت خیلی طولانی امپراتوری آن آرام آرام بطرف زوال رفت، نهضت ها رو به افزایش یافت، فتنه ها سربلند کرد؛ البته این را گفته می توانیم که در دوره سلیمان القانونی کار و فعالیت ها بسطح دولت رونق پیدا کرد این دولت رو بترقی و پیشرفت حرکت نمود که پادشاه نامبرده ازسوی عرب ها به انسان بزرگ مسما گردید.

همچنان دربین پادشاهان عثمانی محمد فاتح یکی ازنامدارترین پادشاهان آن دولت بود وی موفقانه شهرقسطنطنیه را فتح نمود پس ازفتح آن شهر را بنام «اسلامبول » یعنی شهراسلام نام گذاشت.

بعد از آن دولت عثمانی رنگ و رونق یک دولت را بخود دریافت  که دولت ها درآخرین مرحله زیبای و رونق خود قرار می گیرد این وقت دور سلطان عبدالحمید بود، آن سلطان عبدالحمید که ترک ها آن را به نام انسان مریض یاد می کردند .  پس از چند مدت نشانه وعلایم پارچه پارچه شدن آن دولت ظاهرا آشکارگردید تحت نام «حزب جوانان ترک» حزب جدیدی را اعلان نمودند که مردم را یگانه بسوی رنگ وبوی قومیت ترک پروری دعوت می نمودند.

علاوه از این فکردولت جهانی را از ذهن جوانان محو و نابود کردند .

سپس احزاب سیاسی دورهم جمع شدند و تحت نام «وحدت و پیشرفت » حزب جدیدی را ساخته رسما اعلان نمودند. که درهمین زمان شخصی بنام « مصطفی کمال اتاترک» قدعلم کرد.

مصطفی کمال اتاترک که قبلا فهمانده شده بود به این بهانه گویا اینکه ازتمامیت ارضی ترکیه دفاع می کند  گسترده گی این دولت جهانی را به سرحدات ترکیه محدود ساخت. علاوه بر این اتاترک با مخالفین، پیمان تسلیمی دهی آن مناطقی را به امضاء رساند  که قبلا از سوی دولت عثمانی تسخیر گردیده بود.

مصطفی کمال اتاترک به این هم اکتفاء نکرد بلکه طی یک اعلام رسمی دولت عثمانی را حکومت ترکیه نامید با این کردهٔ وی این دولت بزرگ اسلامی و جهانی درسال ۱۹۲۴ به نابودی کشانده شد ختم و نابود گردید  .

تاریخ برای ما واضح وآشکارگواهی می دهد که سبب اصلی سرنگون شدن دولت عثمانی روگردانی مسئولان دولت از اصل منهج، وعدم توجه به اصول و تغییر کردن مسئولان آن بود، که این چیزها خواست اصلی غربی ها بود که از مدت ها قبل بالای آن کار کرده بودند و همچنان دست بردار نبوده و حتی درآینده نیز (برای بازماندن مسلمانان از اصل خویش) کار می کنند که متاسفانه درنتیجه (دشمنان) به اهداف خود نیز رسیدند.

به امید بیداری و بازگشت دوبارهٔ امت اسلامی بسوی قله های عزت و پیروزی .

با سپاس از مجله حقیقت

Related posts