تازه ترین ها

ادعای اسلحه دادن ایران به امارت اسلامی حقیقت ندارد

ادعای اسلحه دادن ایران به امارت اسلامی حقیقت ندارد

روز گذشته، یک مقام امریکایی «برایان هوک» در صحبت با رسانه ها در واشنگتن ادعا کرد گویا دولت ایران به امارت اسلامی اسلحه داده است و درین مورد بعضی قضایای مربوط به کشورهای دیگر را با جعلکاری به رسانه ها نشان داد.

ما این ادعای بی اساس امریکایی ها را به جدیت رد می کنیم.

مجاهدین امارت اسلامی به نصرت خداوند متعال و به کمک و همکاری ملت خود جهاد کنونی را به پیش می برد.

تمام سلاح های زیر استعمال ما یا اسلحهء زمان جهاد پیشین است که در بخشهای مختلف کشور ذخیره کرده بودیم و یا اسلحهء است که به گونهء فراوان از دشمن به غنیمت گرفته ایم که هم ضرورت ما را حل می کند و هم پیشرفته است.

مقامات امریکایی با چنین ادعاها می خواهند ذهن مردم امریکا و جهان را از شکست و رسوایی خود به سوی دیگری مبذول دارند.

ما چنین پروپاگند مقامات امریکایی را نشانهء سراسیمگی آن ها می دانیم و از آن ها می خواهیم که بجای تبلیغات به حقائق تسلیم شوند، شکست خود را بپذیرند، نیروهای اشغالگر خود را از افغانستان خارج بکنند و جنگ را خاتمه بخشند.

وگرنه، اینگونه پروپاگندها نه جلو مبارزۀ ما را گرفته می تواند و نه هم استقلال و توانایی امارت اسلامی را در اذهان مردم مخدوش ساخته می تواند.

قاری محمد یوسف احمدی سخنگوی امارت اسلامی

۲۲/۳/۱۴۴۰هـ ق

۹/۹/۱۳۹۷هـ ش ــ ۲۰۱۸/۱۱/۳۰م

Related posts