تازه ترین ها

حمله بر (G4S) انتقام ملت مظلوم

حمله بر (G4S) انتقام ملت مظلوم

شب گذشته، قهرمانان سربکف کندک استشهادی امارت اسلامی بر یک مرکز بزرگ نظامی اشغالگران (G4S) در حوزۀ نهم شهر کابل حمله کردند، ۲۳۲ تن اشغالگران و مزدوران داخلی در این مرکز مستقر بودند. به اساس معلومات مؤثق، بیشتر آنان در این حمله کشته و یا هم زخمی شدند.

حملات بر چنین مراکز حساس نظامی و استخباراتی، نشان دهندۀ نفوذ مجاهدین در صفوف دشمن است. مجاهدین با این حمله نشان دادند که دشمن در هر جا مخفی شود و در چهار اطراف خود دیوارهای بلند کانکریتی بگیرد، باز هم مصئون نمی ماند. هدف مجاهدین قهرمان قرار می گیرد و اجازه داده نمی شود که به اهداف شوم خود برسد.

در خبرنامهء امارت اسلامی در مورد این حمله گفته شده است که این نمونه ای از انتقام وحشت و بربریت دشمن در برابر مردم مظلوم ما است «ملت می داند که در این اواخر اشغالگران امریکایی با مزدوران کاسه لیس داخلی شان در ولایات مختلف کشور برعلیه مردم عامه دست به کشتار و چاپه های شب هنگام زدند و اخیرا در ولایت  لوگر، بیش از ۱۵ تن از هموطنان مظلوم ما، دو روز پیش در ولایت ارزگان ۲۰ تن ازهموطنان ملکی ما را در اثنای خواب شهید کردند و پری شب در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند ۲۳ تن ازهموطنان بی دفاع ملکی ما را که اکثر آنان زنان واطفال بودند بی رحمانه شهید کردند و در ولایت های ننگرهار، فراه، پکتیکا و مناطق دیگری نیز جنایت های گوناگونی را انجام دادند».

در خبرنامه آمده است : « به مسئولین نظامی امارت اسلامی هدایت داده شده تا در برابر مظالم و جنایات اشغالگران و مزدوران شان که علیه ملت مظلوم ما انجام می دهند حملات بیشتر و بزرگتری را طرح و اجرا نمایند تا به دشمن درس عبرت باشد و فرصت انجام چنین مظالم را علیه ملت ما پیدا نکنند».

اشغالگران و غلامان که در مرکز جی فور اس مستقر بودند، جنایتکارانی بودند که در بخش های مختلف کشور عملیات های شب هنگام را طرح و عملی می کردند، بیشتر قربانیان این عملیات ها مردم بی دفاع ملکی به ویژه زنان و کودکان می باشند.

این ابتکار امارت اسلامی قابل بسیار تمجید است، زیرا توسط اینچنین حملات از یکسو دشمنان خارجی و داخلی دین و میهن از بین می روند و از سوی دیگر انتقام مردم مظلوم گرفته می شود. دشمن دیگر باید درک بکند که در اینجا نه پلان های شوم خود را تطبیق می تواند و نه هم خود را از حملات مجاهدین نجات داده می تواند.

Related posts