تازه ترین ها

بورد صلح، تلاش نمایشی دیگر رژیم کابل

بورد صلح، تلاش نمایشی دیگر رژیم کابل

در حالی که ادارهء رو به فروپاشی کابل، باور خود را در برابر افغان ها و جامعهء جهانی کاملا از دست داده و به حد اخیر انزوا رسیده است، خوش باوری رئیس جمهور آن مصداق این ضرب المثل گشته است که «کسی به عروسی نمی گذاشت، می گفت عصای مرا در خانهء ارباب بمانید».

امارت اسلامی به اساس موقف منطقی خود، نشست با ادارهء کابل را محض ضیاع وقت و جفا با استقلال ملی و اساسات دینی افغانستان می داند. اشرف غنی بورد تازه ای را برای صلح اعلان کرده است، تا گویا روند صلح و آشتی را با نمایندگان طالبان به پیش ببرد.

گفتگو و مذاکرات با رژیم بی اختیار و بی صلاحیت کابل اگر برای پایان جنگ و اشغال افغانستان منتج می بود و اهمیت می داشت، شورای را که امریکایی ها به نام صلح ساخته، ملیاردها دالر را به آن صرف کردند و رهبران پیشین، روحانیون درباری و چهره های مشهوری را در راس و ترکیب آن جمع کردند، می توانست دست آوردی می داشت.

اما آن شوری با تمام حربه ها، فتواهای جعلی و نیرنگ های سیاسی نتوانست امارت اسلامی افغانستان را از موقف معقول و داعیهء استقلال خواهی اش منصرف بسازد و به شعارهای دروغین صلح که از سوی امریکایی ها طراحی و دیزاین شده است فریب بدهد. پس این بورد تازه (و ناتوان) چه جای را می گیرد.

زیرا کسانی که درین بورد مقرر و تعیین شده اند همه وزیران و معینان این رژیم فاسد اند و در نتیجهء غلامی امریکا و در بدل غدر به اسلام و افغانیت به این وظائف رسیده اند، آن ها حیات خود را در این می بینند که اشغال امریکایی ها ادامه یابد و رژیمی که از بطن اشغال به وجود آمده، با همین وضعیت بوسیده و رسوا جریان داشته باشد.

ادارهء دست نشانده کابل با گوش باز بشنود که دیگر افغان ها و جامعهء جهانی به تلاشهای فریبندۀ شما باور ندارند. همه می دانند که یگانه حل جنگ کنونی و پایان فاجعه های مسلط شده بر مردم افغانستان اینست که اشغال امریکایی به پایان برسد، رژیم حلقه بگوش خاتمه یابد و به ابتکار افغان ها، یک نظام با ثبات و مستقل اسلامی به وجود بیاید.

Related posts